PARS Termināla tankkuģu piestātnes

PARS Terminālam ir divas tankkuģu piestātnes:

  • KS-28 ar 12,00 m dziļumu. Pieļaujamais kuģa garums 225 m.
  • SD-5 ar 9,00 m dziļumu. Pieļaujamais kuģa garums 165 m.

Vidējais iekraušanas ātrums KS-28 piestātnei ir aptuveni 1000 m3/stundā, maksimālais ātrums 2500 m3/stundā.

Vidējais iekraušanas ātrums SD-5 piestātnei ir aptuveni 650 m3/stundā, maksimālais ātrums 1000 m3/stundā.